Werken met Deep Democracy

Als je de Harry bent, ben je degene die als lastig wordt ervaren in een groep, vergadering, besluitvorming, omdat je een afwijkende mening, standpunt, inbreng hebt. Groepen zijn geneigd om consensus te zoeken. Maar dat leidt lang niet altijd tot de beste besluiten. Bij Deep Democratisch werken, neem je de inbreng van de Harry's, de minderheid mee in de besluitvorming. Want ook zij hebben waardevolle inbreng die meegenomen kan worden. Dat betekent dat het draagvlak voor besluiten groot is.

Nadat ik het derde level van de training Deep Democracy bij de Academie voor Organisatiecultuur heb gevolgd én in de praktijk toepas, ben ik nog enthousiaster over deze manier van werken. Teams vinden het een prettige manier van werken, omdat het de veiligheid vergroot. Doordat werkelijk ALLES gezegd kan worden, krijgt de teamontwikkeling een boost. En er is eindelijk ruimte voor die prachtige 'andere' invalshoek met nieuwe ideeën, alternatieven en afwijkende meningen, de Harry's.
Besluitvorming verloopt zorgvuldig, rustig en toch duidelijk koersend op een gedragen besluit.
Als begeleider is het hard werken om neutraal te blijven. En juist over die neutraliteit ontvang ik positieve feedback!
Heb je zin om kennis te maken met het werken met Deep Democracy? Neem contact op en we doen een experiment.

Geplaatst op - lees tijd 1 minute, 1 second.