met diverse organisaties werk ik samen. Met Harm Buchholtz bijvoorbeeld heb ik de afgelopen jaren twee balanceringen uitgevoerd; in een natuurgebied en een boven schoolse stichting. Met Yvonne Hesse is een prachtige samenwerking gegroeid door in trainingen samen te werken; ik als trainer en zij faciliterend als trainingsacteur.

Yvonne:

Ik heb het bedrijf “Interactrice”, waarin ik als trainingsacteur mensen help tot andere/bewustere interactie. Ik werk regelmatig samen met Caro van Roon.
Binnen de trainingen ben ik oefenpartner in realistische rollenspelen. Situaties uit de praktijk van alledag of specifieke werksituaties worden geoefend met mij als tegenspeler. Hoe bewaak je nu je grenzen? Hoe overtuig je de ander? Hoe zorg je dat de ander zich gehoord en begrepen voelt door je?

Ik krijg vaak in trainingen als feedback, dat ik in de rollenspelen vaak zo “ de spijker op zijn kop wist te slaan”.

Juist door in trainingen te reageren op wat ik zie en hoor, wordt een situatie realistisch. Ik speel maar beperkt een rol, maar speel in op gevoel en emotie die ik bij mezelf en de ander waarneem tijdens het spel, Wat roept de ander bij mij op en wat roep ik op bij de ander? Met een interactie waarin een ieder zich gehoord, gezien en begrepen voelt, worden doelen gehaald. Mijn doel als trainingsacteur is een veilige oefensituatie creëren, waarin mensen zich herkennen en durven te experimenteren met verschillend gedrag.