Een ondernemingsraad kan een beroep doen op Caro van Roon Advies om de samenwerking onderling en met directie en bestuurder te optimaliseren, effectieve besluitvorming realiseren, adviezen schrijven

Een ondernemingsraad heeft een duidelijke opdracht. Toch is het niet altijd eenvoudig die opdracht zo uit de verf te laten komen, dat je als ondernemingsraad tevreden bent. Naast inhoudelijke expertise zijn vaardigheden als adviseren, onderhandelen en effectief besluiten belangrijk om in te zetten. Caro van Roon Advies biedt een aanbod en begeleiding op maat.
Bij een nieuwe samenstelling van de ondernemingsraad (nadat er verkiezingen zijn gehouden), faciliteer ik het proces van taakverdeling, zodat ieders kracht en competentie wordt benut en de leden zich goed voelen in hun rol.
Een ondernemingsraad heeft een specifieke taak en rol binnen de organisatie. Hoe deze taak effectief vorm gegeven kan worden en welke rol ondernemingsraadsleden daarin kunnen spelen, kan onderdeel zijn van mijn begeleiding.