Door bemiddeling komen zakelijk partners of collega's weer met elkaar in gesprek. Ik hanteer de methode 'Narratieve mediation'. Ik neem de verhalen, belevingen van de klant als uitgangspunten en onderzoek met hen waar het contact scheef is gelopen en onderzoek waar openingen zijn voor verdere samenwerking of een goede afronding daarvan. Mijn rol is die van procesbegeleider, de partners of collega's voeren het gesprek met elkaar. Als bemiddelaar neem ik een neutrale positie in. de ervaring leert dat deze gesprekken helderheid en hernieuwd contact opleveren. Het nemen van gezamenlijke besluiten en rekening houden met elkaars wensen en belangen wordt een stuk eenvoudiger.