Ik begeleid teams naar inzicht, overzicht en ontspanning. Vervolgens begeleid ik het team bij het proces naar een effectieve en plezierige samenwerking. Begeleiding van een team beslaat meestal minimaal een half jaar tot meerdere jaren. Als begeleider werk ik samen met het team, waarbij het team altijd het heft in eigen hand houdt.

Met collega's komen tot effectief teamwork waar alle betrokkenen plezier aan beleven is lang niet altijd eenvoudig. Aandacht besteden aan de ontwikkelingsfase waarin het team zich bevindt, de doelstellingen, rollen en communicatie levert altijd helderheid en daardoor ontspanning op. Vanuit de ontspanning kan gewerkt worden aan een manier van samenwerken die past binnen de context en bij de betrokkenen.