Privacy verklaring
Van Roon Training, begeleiding en bemiddeling, legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening en het verzorgen van het contact met klanten. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie uit te wisselen ten behoeve van de dienstverlening. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Doel en aard van de gegevensvastlegging

De volgende gegevens worden vastgelegd:
Voornaam
Initialen
Tussenvoegsel
Achternaam
Titel
Geslacht
Geboortedatum
Functie
Telefoon
E-mail
Factuuradres
Postcode factuuradres
Plaats factuuradres
Land factuuradres
Datum
Bedrijfsnaam
Toezending E-mail
Akkoord privacy
De gegevens worden verzameld bij contractering. De gegevens worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Voor intern gebruik en ten behoeve van facturering worden de gegevens overgezet in Excel. De gegevens worden gebruikt en beheerd door Caro van Roon.