Een balancering is een methode waarbij de energetische voorwaarden worden gerealiseerd voor het behalen van de doelen van de organisatie. Uitgangspunt voor een balancering zijn de doelen die door de betrokken managers of bestuurders zijn geformuleerd.

Met een balancering wordt een energetische bedding gecreëerd. De ruis die leidt tot communicatie storingen ( daardoor tot onbegrip, onenigheid etc.) wordt verwijderd. Het gevolg daarvan is dat men helderder kan denken en dat contact tussen mensen beter gaat.

Door een balancering wordt de wijsheid van de organisatie toegankelijk. Dat leidt tot belangrijke inzichten, onder andere in oplossingsmogelijkheden en - scenario’s.

Samenwerking in een balanceringsproject duurt ongeveer negen maanden tot een jaar. Eens in de 8,9 weken vindt een gesprek plaats en wordt de energie in de organisatie ter plekke gecontroleerd. Verder wordt de balancering op afstand uitgevoerd.