De training

Deze workshop levert je aanknopingspunten voor effectief bluffen en zicht op je eigen blufvaardigheden. Je maakt kennis met de spelregels van het blufspel, waardoor je ziet hoe je jouw kwaliteiten nog beter kan inzetten in gesprekken met (potentiële) klanten. Er wordt een tipje van de sluier opgelicht over hoe het zit met mannelijke en vrouwelijke communicatie, de misverstanden die daardoor ontstaan en hoe je die kan pareren.

Onder bluffen versta ik: jezelf positief en duidelijk presenteren door op een positieve manier, met zelfvertrouwen je resultaten en kwaliteiten verwoorden, met als doel je ambitie te realiseren.

Als je het spel speelt, geef je jezelf de kans op winst van waardevolle knikkers.
Als je het niet wilt spelen, dan weet je in elk geval hoe het werkt.

Wil jij dit ook leren? Neem contact op

Het boek

Het boek ‘De blufcursus’ (werktitel) gaat in op de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke communicatie, de spelregels van het bluffen, belemmeringen om te bluffen, bluffen voorbereiden en het speelveld. Als mensen dit boek hebben gelezen en aan de slag zijn gegaan met de inhoud, weten ze hoe je bluffen kan inzetten om je ambitie te realiseren. Ook hebben mensen inzicht gekregen in de manieren van communiceren die kenmerkend zijn voor de meeste mannen en vrouwen. Dat geeft ruimte om een andere keuze te maken in het contact en zo de communicatie te beïnvloeden in de gewenste richting.

Het boek verschijnt in de 2e helft van 2020