Natuurcoaching

Tijdens deze vorm van begeleiding is de natuur een toevoegende factor. Bij natuurcoaching kan het hele lichaam worden gebruikt. dat geeft veel meer mogelijkheden te signaleren wat er met je gebeurd dan zittend in een stoel, waarbij je vooral je hoofd gebruikt. Voor mensen waarvoor reflectie over het eigen functioneren nieuw of lastig is, kan natuurcoaching helpen het reflecteren op gang te brengen. Als het weer te slecht is of de klant wil liever in huis werken, dan werken we binnen.

_img4530

Coaching gesprekken

Geschikt voor mensen die behoefte hebben aan verdiepende gesprekken om zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen.

Coaching on the job

Tijdens de coaching on the job is er een coach aanwezig bij werksituaties. Dit kunnen gespreks- of overlegsituaties zijn, klantencontacten of vergaderingen. Van tevoren worden doelstellingen afgesproken. De coach observeert het gedrag tijdens het werk. Na afloop vind er een feedback gesprek plaats met aandachtspunten die de coachee direct in het werk kan inzetten. Op deze manier is de feedback concreet, persoonlijk afgestemd op de coachee en kan deze direct oefenen met de aandachtspunten.